Arkitekthögskolans
Sommarutställning 2017

Fredag den 2 juni öppnar vi upp Arkitekthögskolan för allmänheten. Släkt, vänner, kollegor och medborgare är då hjärtligt välkomna till vår terminsavslutande sommarutställning 2017.

Mellan 14.30 och 18.00 bjuder vi in er för att se studenternas arbeten från läsåret 2016/2017 i en utställning som sträcker sig längs med skolans bottenvåning och vidare ut på byggnadens framsida vid Umeälvens strand.

Utställningen består bland annat av fullskaliga konstruktioner, modeller, skisser och tryck av studenter från alla Arkitektprogrammets fem årskurser, samt från våra mastersprogram.

FACEBOOK IMAGES

Årskurs 1: Våra förstaårsstudenter (UMA1) har under det gångna året arbetat kring temat kropp, skala och rum genom vilket de utforskat området kring järnvägsstationen Umeå C. Deras bidrag till utställningen består dels av fyra fullskaliga paviljonger, dels av studenternas individuella portfolios.

Årskurs 2: Studenterna i årskurs två (UMA2) har fokuserat på utveckling i landsbygdsområden och småstäder. Bland annat genom studiebesök till skärgårdsöarna på Norrbyskär utanför Umeå samt till den norska kustkommunen Træna. På utställningen visas olika förslag på tänkbara utvecklingsprojekt upp med avstamp i den kontexten. Exempelvis ungdomsgårdar, skolor och färjeterminaler.

Årskurs 3: Tredjeårsstudenterna (UMA3) har under hösten besökt och utforskat megastaden Ahmedabad i Indien. Från den kontexten tar också majoriteten av utställningens kandidatprojekt sitt avstamp till förslag för kvinnocenter, sociala mötesplatser och smarta bostadslösningar.   

Våra två Mastersprogram, som även utgör år fyra och fem på Arkitektprogrammet, har i huvudsak fokuserat på hållbar stadsutveckling och utforskningar i konkreta arkitektoniska praktiker i dialog med lokalbefolkningen.

Årskurs 4: Årskurs fyra (UMA4), liksom fem, är uppdelade i två tematiska studior. LiAi-studions fjärdeårsstudenter har genom undersökningar av olika lokala platser utforskat alternativa sätt att arbeta som arkitekter. LSAP-studions fjärdeårsstudenter har å sin sida tittat på frågor om boende och vardagsliv med en utgångspunkt kring bostadsområdet Backen här i Umeå. 

Årskurs 5: I årskurs 5 (UMA5) utforskas de olika grundtemana ytterligare, för att utgöra grunden för studenternas mastersarbeten. Studenterna har däri tittat på en mängd frågor kring utvecklingen av allmänningar i byar och stadsdelar, hållbart byggande, nya typer av boendelösningar och idéer kring deltagandeprocesser.

Utställningen är även öppen:
Lördag 3 juni mellan 12.00 och 16.00
Söndag 4 juni mellan 12.00 och 16.00

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet:
Arkitektprogrammet i Umeå startade 2009, varpå Arkitekthögskolan invigdes året därefter som en del av Konstnärligt campus. Omkring 250 studenter pluggar för närvarande på skolan, endera på Arkitektprogrammet eller någon av våra två mastersutbildningar. Arkitekthögskolan har en stark internationell profil och särskiljer sig genom sammanvävningen av vetenskapliga, konstnärliga och professionella utgångspunkter samt experimentella utbildningsmetoder. Genom att utforska alternativa arbetssätt och ompröva arkitektens roll liksom arkitekturens framtid söker skolan ta del i den allmänna debatten kring framtiden för våra städer och regioner med ett tydligt fokus på nödvändigheten i hållbar utveckling.