Ansök om examen

När du är klar med dina studier vänder du dig till Studentcentrum/Examina för att ansöka om din examen. Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala examensbestämmelser. Godkänns ansökan utfärdas examen och beviset skickas till dig.

Ansök online i Portalen

I Portalen kan du ansöka om din examen på grundnivå eller avancerad nivå. Genom att logga in med ditt centrala användarnamn (UmU-id) kan du både ansöka om din examen och sedan följa handläggningen av ansökan.

Du ansöker om examen online i Portalen under fliken Mina studier. Du når sedan tjänsten Ansök om examen  via vänstermenyn.

Följ handläggningen

Oavsett om du skickar in pappersblanketten eller söker online kan du följa handläggningen i Portalen, t ex kan det vara så att din ansökan behöver kompletteras och då får du information om det samt besked när examen är utfärdad och skickad.

Handläggningstiden varierar under året men är generellt som längst vid terminsslut när väldigt många ansöker om examen. Oftast kan du få ditt examensbevis inom åtta veckor men är inte din ansökan komplett tar det alltid lite längre tid. Tänk på att Examina fattar beslut om en ansökan inom 60 dagar.

Vanliga frågor om examen

  • Gå med i alumnnätverket

    Din utbildning är något du alltid har med dig. Om du någon gång har studerat vid Umeå universitet så är du en av våra alumner.

    Umeå universitet vill gärna ha en levande relation till dig som alumn även efter att du avslutat dina studier och gått vidare mot nya utmaningar.

    Genom att registrera dig i Alumninät och hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så gör du det möjligt för Umeå universitet och ditt program eller institution att nå ut till dig med inbjudningar, nyhetsbrev och vårt tryckta magasin Tänk.