Vanliga frågor om examen


Vilken examen kan jag ta ut?

Det är de examensbestämmelser som gäller vid den tidpunkt när du ansöker om ditt examensbevis som avgör vilken examen du kan få utfärdad. Bestämmelserna regleras främst i högskoleförordningen (SFS 1993:100) och i Umeå universitets lokala examensordning.

Utifrån dessa bestämmelser har alla utbildningar sina egna specifika examenskrav. Det betyder att varje examen har en fastställd lokal examensbeskrivning vid Umeå universitet. I examensbeskrivningarna kan du läsa om examensomfattning, mål och särskilda krav för en specifik examen.

Studenter som har fullföljt Arkitektprogrammet (300 hp) kan erhålla en arkitektexamen.

Studenter som har fullföljt masterprogrammet i Direkt arkitektonisk intervention (120 hp) kan erhålla en konstnärlig masterexamen inom huvudområdet Arkitektur och med inriktningen Direkt arkitektonisk intervention.

Studenter som har fullföljt masterprogrammet i Hållbar arkitektonisk produktion (120 hp) kan erhålla en konstnärlig masterexamen inom huvudområdet Arkitektur och med inriktningen Hållbar arkitektonisk produktion.

Det är möjligt för studenter som har fullföljt Masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad att erhålla en konstnärlig masterexamen inom huvudområdet Arkitektur med inriktningen Arkitektur och stadsbyggnad.
 


Jag har en utländsk kandidatexamen inom arkitektur och har nu fullföljt masterprogrammet vid Arkitekthögskolan. Kan jag ta ut en arkitektexamen?

För att du skall kunna ta ut en Arkitektexamen, 300 högskolepoäng, vid Umeå universitet så måste du först tillgodoräkna dig de kurser som ingår i din kandidatexamen. För att tillgodoräkna sig kurserna krävs att de kurser du har läst motsvarar den utbildning som ges vid Arkitekthögskolan.

Läs mer om tillgodoräknanden

Det är de examensbestämmelser som gäller vid den tidpunkt när du ansöker om ditt examensbevis som avgör vilken examen du kan få utfärdad. Bestämmelserna regleras främst i högskoleförordningen (SFS 1993:100) och i Umeå universitets lokala examensordning. Utifrån dessa bestämmelser har alla utbildningar sina egna specifika examenskrav. Det betyder att varje examen har en fastställd lokal examensbeskrivning vid Umeå universitet. I examensbeskrivningarna kan du läsa om examensomfattning, mål och särskilda krav för en specifik examen.

Pdficon Small Aktuell examensbeskrivning för arkitektexamen

Vid ansökan måste du själv göra en kartläggning av de kunskaper och förmågor du införskaffat av tidigare studier och det du vill tillgodoräkna genom att du granskar utbildningsplan, kursplaner som visar på de lärandemål som du anser att du redan uppfyller (dessa står under respektive kursplan).

Kursplaner för kurser inom Arkitektprogrammet