Service för studenter
vid Umeå universitet

Infocenter

Till Infocenter på Universum kan du vända dig oavsett vilka frågor du har som rör dina studier vid Umeå universitet. Det kan handla om alltifrån praktiska frågor/ärenden såsom inköp av kontorsmaterial, parkeringskort eller att hämta ut ditt UmU-kort, till allmänna frågor om studie- och karriärvägledning samt utbytesstudier.

Studieverkstad

Studieverkstaden kan hjälpa dig att förbättra din studieteknik, att plugga effektivare, skriva bättre rapporter och göra bra muntliga redovisningar. Som student kan du delta i skrivverkstäder eller ta del av föreläsningar hos Studieverkstaden.

Funktionsnedsättning

Som student vid Umeå universitet kan du som har funktionsnedsättning få olika slags stöd i studiesituationen.

Studenthälsan

Om du inte mår så bra och kanske känner att du skulle behöva prata med någon om ditt mående så finns Studenthälsan.  Fokus ligger på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Verksamheten är ett komplement till landstingets hälso- och sjukvård.

Studenthälsan inrymmer även ett ljust rum -  Aurora - som brukar vara välbesökt under vinterhalvåret när det är som mörkast ute.

IT- och datorstöd

Som student vid Umeå universitet har du tillgång till IT-support. Du kan få hjälp med frågor som rör e-post, trådlöst nät, användarkonto m.m.

 

Foto: Ulrika Bergfors