Terminstider

 Läsår

Hösttermin

Vårtermin

17/18

17-08-28 - 18-01-14

18-01-15 - 18-06-03

18/19

18-09-03 - 19-01-20

19-01-21 - 19-06-09

19/20

19-09-02 - 20-01-19

20-01-20 - 20-06-08


Pdficon Small Regler för läsårets förläggning (terminstider) läsåren 2014/15 - 2025/26, studentsportardagar, välkomstarrangemanget samt lektionsfria dagar 

 

Studentsportardagar

En gång per termin ordnar Iksu och Upif studentsportardagar.
På höstterminen är studentsportardagen onsdagen i vecka 37.
Under vårterminen är studentsportardagen på fettisdagen.

 

Mer information

Se även: Viktiga datum - Umeå universitet