Information angående Covid-19

Som institution vid Umeå universitet följer Arkitekthögskolan löpande utvecklingen kring Coronaviruset Covid-19 och anpassar våra rutiner utifrån universitetets direktiv samt utifrån omständigheter på institutionsnivå.

Till följd av regeringens beslut den 17 mars 2020 har Arkitekthögskolan helt gått över till att bedriva utbildningsverksamheten på distans. Våra lokaler är från och med den 18 mars 2020 till och med den 7 juni 2020 (resten av vårterminen) stängda för studenter och allmänhet. Alla tidigare annonserade offentliga evenemang är inställda alternativt omställda till att genomföras internt på distans. 

Då nya omständigheter kan komma att leda till nya riktlinjer hänvisar vi till Umeå universitets centrala sida för senaste uppdateringar - klicka här

Alla studerande och anställda på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet får under perioden även nyhetsbrev från institutionen med generell information varje tisdag och fredag eftermiddag via e-post. 

Viktiga beslut som berör Arkitekthögskolan specifikt:
- Sommarkursen "Arkitektur, utforskning och reflektion" har anpassats för att genomföras på distans/online. Därmed är kursen även åter öppen för ansökan till och med den 16 april  2020. 

- Det alternativa urvalet, Arkitektprovet, är inställt för antagningsomgången till höstterminen 2020 efter gemensamt beslut från rektor på Umeå universitet och de andra anordnande lärosätena; KTH, LTH/LU och Chalmers. Rektor har delegerat till fakultetsnämnd på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet att omfördela platserna till höstterminen. Fakultetsnämnden beslutade 2020-04-07 att 66 % till HT20 ska antas på betygsgrund, och 34 % utifrån resultat på högskoleprov.