Information angående Covid-19

Som institution vid Umeå universitet följer Arkitekthögskolan löpande utvecklingen kring Coronaviruset Covid-19 och anpassar våra rutiner utifrån universitetets direktiv samt utifrån omständigheter på institutionsnivå. Denna information är uppdaterad inför höstterminen 2020 (23/11-2020).

Till följd av den pågående Covid-19 pandemin har Arkitekthögskolan utarbetat en plan för undervisning och annan verksamhet under höstterminen 2020 och vårterminen 2021.

Då nya omständigheter kan komma att leda till nya riktlinjer hänvisar vi alltid till Umeå universitets centrala sida för senaste uppdateringar - klicka här

Alla studerande och anställda på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet får nyhetsbrev från institutionen med generell information veckovis via e-post.