Information angående Covid-19

Som institution vid Umeå universitet följer Arkitekthögskolan löpande utvecklingen kring Coronaviruset Covid-19 och anpassar våra rutiner utifrån universitetets direktiv samt utifrån omständigheter på institutionsnivå. Denna information är uppdaterad inför höstterminen 2020 (19/8-2020).

Till följd av den pågående Covid-19 pandemin har Arkitekthögskolan utarbetat en plan för undervisning och annan verksamhet under höstterminen 2020. 

Då nya omständigheter kan komma att leda till nya riktlinjer hänvisar vi alltid till Umeå universitets centrala sida för senaste uppdateringar - klicka här

Alla studerande och anställda på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet får nyhetsbrev från institutionen med generell information varje onsdag eftermiddag via e-post. 

Nyantagna studenter kommer under vecka 34 att få utförlig information via e-post om förutsättningarna i samband med terminsstart. 

Information inför höstterminen, sammanfattning:
- Studenter ska inte vistas i Arkitekthögskolans lokaler vid andra tider än de som presenteras i schema via interna kanaler. Studenter kommer enligt schema ha tillgång till lokaler och utrustning. 

- Våra utbildningar är inte förlagda på distans, men undervisning via webbaserade verktyg planeras förekomma i hög grad. Studenter som är antagna till utbildningarna förväntas vara stadigvarande i Umeå under terminen.