Konstnärligt Campus
En plats för
Arkitektur
Konst & Design

Hösten 2010 flyttade Arkitekthögskolan in i sin nuvarande byggnad som särskilt utformats för att passa utbildningens behov. Byggnaden är en del av platsen som går under namnet Konstnärligt campus; en unik miljö för forskning, utbildning och evenemang inom arkitektur, design och konst. Konstnärligt campus ligger Öst på stan vid Umeälvens strand som en länk mellan centrala Umeå och universitetsområdet.  På KC finns förutom Arkitekthögskolan även Designhögskolan, Konsthögskolan och Bildmuseet - universitetets museum för nutida bildkonst. Här finns också en ämnesinriktad filial av Universitetsbiblioteket. Inkubatorn Sliperiet som 2010-2018 varit belägen på platsen är för närvarande under ombyggnation och omorganisation till ett nytt Science Center - Curiosum. De konstnärliga institutionerna vid Umeå universitet, och framförallt de belägna kring Konstnärligt campus, kommer från 2020 att utveckla sin samverkan genom centrumbildningen Umeå Arts Centre

Arkitekthogskolan 8855 170808 UBS Cutbyep


Mer information