Sex verksamheter
femhundra talanger

Hösten 2010 flyttade Arkitekthögskolan in i en ny byggnad som är särskilt utformad för att passa utbildningens behov. Byggnaden är en del av området som går under namnet Konstnärligt campus, en unik miljö för forskning, utbildning och evenemang inom arkitektur, design och konst. På Konstnärligt campus finns Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan och Bildmuseet - universitetets museum för nutida bildkonst. Här finns också digitala experimentverkstaden Humlab-X och inkubatorn Sliperiet - en mötesplats för forskare, studenter, näringsliv och offentliga organisationer. Institutionerna kommer tillsammans utveckla ett nära samarbete mellan de olika verksamheterna runt konst, design och arkitektur.

Konstnarligt Campus Humlab X 010 120521Mln

 

Konstnärligt campus ligger Öst på stan vid Umeälvens strand som en länk mellan centrala Umeå och universitetsområdet. Arkitekthögskolan arbetar för att campus ska bli en självklar plattform för dialog mellan vetenskap, konst och samhälle.

 

Mer information