Storys & Projekt

Reportage och artiklar om event och pågående projekt på Arkitekthögskolan

 • Framtidens arkitektur – årets examensarbeten från svenska arkitekthögskolor på Konstakademien

  Hur ser framtidens arkitektur ut? Hur tänker unga arkitekter? På Konstakademien, Sal Mitt och Sal Öst, visas arbeten av årets nyexaminerade arkitekter från samtliga fyra arkitekturhögskolor i Stockholm, Göteborg, Lund och Umeå.

 • Gjutningsworkshop med studenter i årskurs 1

  Mellan den 12 och 23 november 2018 sysselsatte sig studenter, lärare och tekniker med en två veckors workshop under temat "Voids - Spaces from Within", vari kurser I teknologi och syntes sammanlänkades för att undersöka rumslighet genom negationer. Gjutningsteknik användes som huvudsakligt verktyg I designprocessen.

 • UnFashion Show 2018 med årskurs 1

  UnFashionShow 2018 - kroppar som skydd, undersöker kroppars abstrakta utsprång i rymder genom en visualisering av imaginära skydd. En temporär men också fysisk plats som materialiseras genom rörelser och interaktioner mellan två kroppar. Årets show gick av stapeln fredagen den 26 oktober i Arkitekthögskolans teater. 

 • Ana Betancour föreläste om "Rätten till staden och bostaden"

  På torsdagar arrangerar Umeå universitet återkommande "vetenskapsluncher" på Kafé Station, där forskare håller populärvetenskapliga presentationer. Temat denna termin är "demokrati". Den 18 oktober pratade Arkitekthögskolans rektor Ana Betancour på temat "Rätten till staden och bostaden". 

 • Vertikal Workshop 2018: Alternativa framtider

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Undet höstterminens första två veckor har alla studenter och personal på Arkitekthögskolan deltagit i en workshop med titeln "Alternativa framtider". Resultaten av studenternas undersökningar, diskussioner och visioner inom temat har sammanställts i 24 stycken fanzines - en slags gör-det-själv tidning. 

 • UMA i media: Grön mötesplats i Broparken

  Lokaltidningen Umeå Tidning skrev en artikel om det växthus och den odlingsmötesplats som masterstudenter på Arkitekthögskolan byggt i samverkan med stadsodlarna i Broparken, Umeå. 

 • UMA i media: Studenten Ario Racho i Tidningen Arkitekten

  Arkitekten har gjort en intervju med studenten Ario Racho som studerar på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet efter att ha flytt från Aleppo i Syrien. 

 • Öppen föreläsning: Cybernetic Forests and Radical Education

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Föreläsningen med professor Peter Lang behandlade hur Superstudio, Archizoom och 9999 alla medverkade i arkitekturtävlingen för det nya campus på University of Florence år 1970 - 1971.

 • Arkitektstudenter bygger växthus för hållbart stadsliv

   [2018-05-08] Att bygga ett växthus för stadsodling i Broparken i centrala Umeå är målet för studenterna i studio 1 på Arkitektprogrammet vid Umeå universitet. Projektet som undersöker vårt förhållande till matproduktion är ett samarbete mellan Arkitekthögskolan, Umeå kommun och Stadsodling i Broparken.

 • Öppen föreläsning: Cruising Time-Zones

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Genom att besöka två decennier av forskning inom arkitektur och stadsplanering definierades en resa genom olika latituder och tidszoner. Föreläsningen erbjöd en granskning av adaptionen och integrationen av nya koncept ur ett sociokulturellt perspektiv och nämner projekt från tex. Caracas, New York och Shanghai. 

 • Öppen föreläsning: Becoming Architect in Aleppo

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Ario Racho påbörjade sina studier på University of Aleppo år 2010. På grund av kriget blev han tvungen att överge sina studier som han sedan återupptog 2017 på Arkitekthögskolan i Umeå. I hans föreläsning beskrev han på ett personligt sätt de kritiska ögonblicken i det syrianska kriget med speciellt fokus på studenternas vardag, oro och framtidsplaner, i kontrast till hur det var före och efter kriget. 

 • Öppen föreläsning: Marge - In various scales

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Föreläsningen av Susanne Ramel beskrev kontoret Marges arbetsmetoder genom några av deras mest uppmärksammade projekt - ett äldreboende i Örebro, en sittbänk  ett museum och en kiosk mitt emot Stockholms slott.

 • UMA i media: Artikel inför den öppna föreläsningen Becoming Architect in Aleppo

  Aspiranten skrev en artikel inför den öppna föreläsningen Becoming Architect in Aleppo av Ario Racho den 25 april. 

 • UMA i media: Studenternas paviljong pryder mässans entré

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  UMAs studenter Tobias Jansson och Oscar Forsmans vinnarbidrag i tävlingen Nya ögon på plast har byggts upp i entréhallen på Nordbygg. Arkitekten skriver om hur det kändes för studenterna att stå inne i paviljongen som de tidigare bara sett på ritningar. 

 • Öppen föreläsning: Ethics in Architecture, Executing Care

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  I sin föreläsning nämnde Torange Khonsari teorier om etik som relaterar till arkitekten. Hon påvisade varför tilliten till arkitekten som expert försvagats och betonade bristen på innovativa sätt att arbeta med arkitektur som i förlängningen skulle kunna expandera disciplinen och arkitektens roll inom en etisk och kritisk praktik.

 • UMA i media: Näver som nytt boendematerial?

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Vid Umeå universitet pågår ett projekt med näver med syfte att bidra till utvecklingen av nya material inom arkitektur, design och bygg. En av UMAs studenter, Frida Bergner, är involverad i projektet där de experimenterar med formpressning av näver och tror att det bland annat skulle kunna användas i väggpaneler och för avskärmning av rum.

 • Öppen föreläsning: Help us help, share your home

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Boendesituationen för unga flyktingar i Umeå diskuterades på Arkitekthögskolan när ett seminarium under temat demokrati och arkitektur anordnades med organisationen Arezo den 28 mars. Initiativet kom från ett kandidatprojekt av arkitektstudenten Gabriella Magnusson och seminariet har arrangerats och genomförts gemensamt av institutionsledning och personal på Arkitekthögskolan.

 • Panelsamtal: Könsrelaterade maktstrukturer inom byggbranschen, med fokus på arkitektur och stadsbyggnad

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

   Under hashtagen #sistaspikenikistan har kvinnor inom byggbranschen delat med sig av sina upplevelser av sexuella trakasserier, övergrepp och våld. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig och många vill nu gå från ord till handling. Den 7 mars hölls därför ett panelsamtal på Arkitekthögskolan med temat Könsrelaterade maktstrukturer inom byggbranschen, med fokus på arkitektur och stadsbyggnad.

  Moderator för samtalet var Arkitekthögskolans alumni Cajsa Winge som också är en av initiativtagarna till sista #sistaspikenikistan. Panelen bestod av Ana Betancour, professor i arkitektur och rektor vid Arkitekthögskolan, Anna Lundberg, kontorschef på Sweco i Umeå, Anna-Carin Dahlberg, kontorschef på White i Umeå, samt Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg på Umeå kommun. 

 • Priser: Arkitekthögskolans studenter vinner tävling

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Tobias Jansson och Oscar Forsman, studenter på Arkitekthögskolan, har vunnit förstapris i arkitekttävlingen "Nya ögon på plast" som anordnats av Stockholmsmässan/Nordbygg, Svenska Teknik & Designföretagen, IKEM och Sveriges Arkitekter. Deras vinnande förslag heter Paviljon och belönas med 20 000 kronor.

 • UMA i media: Masterprojekt publicerat på KooZA/rch

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Arkitekthögksolans alumni Sofia Musatti har blivit publicerad på KooZA/rch med sitt masterprojekt The Size of Personal Space - Adaptation of vacant commercial spaces in potential homes through the involvement of Airbnb. På KooZA/rch visas speciellt utvalda projekt som utforskar och utmanar rollen för arkitektoniska ritningar i nutidspraxis.

 • Öppen föreläsning: One's Own Place

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Arkitekthögskolans rektor Ana Betancour höll föreläsningen One's own place i samband med Bildmuseets utställning Passager av konstnären Do Ho Suh. Föreläsningen gav en introduktion till alternativa arbetsmetoder och hur dessa påverkar och utmanar produktionen av rum och arkitektur i samhället.

 • Öppen föreläsning: Performance Architecture – Action and as Poetic Provocation

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  I sin föreläsning presenterade Matthew Butcher både spekulativa och byggda projekt. 

 • Priser: Arkitektstudenter hedersomnämnda i kakeltävling

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  För sjunde året i rad ordnade Byggkeramikrådet tillsammans med Sveriges Arkitekter en arkitekttävling för arkitektstudenter. Årets tema var "Ett flytande rum för badkultur" och vinnaren belönades med 20 000 kr. Två hedersomnämnanden delades också ut, varav ett gick till André Backlund och Sofia Elldin Mårtensson vid Arkitekthögskolan i Umeå för deras bidrag "Publika badrummet".

 • I samarbete med Bildmuseet: Passager med Do Ho Suh

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Konstnären Do Ho Suh besökte Arkitekthögskolan för en föreläsning i samband med vernissagen av sin utställning på Bildmuseet. 

 • UMA i media: Projekt av masterstudent Maïté Biechy publicerat på KooZA/rch

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Masterstudenten Maïté Biechy på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet har fått sitt projekt om den ohållbara situationen i Östersjön publicerad på KooZA/rch. På sajten visas speciellt utvalda projekt som utforskar och utmanar rollen för arkitektoniska ritningar i nutidspraxis.

 • Att skapa hållbara affärsinitiativ

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Mastersstudenter från två av våra mastersprogram medverkade i en workshop med Handelshögskolan. Workshopen hölls under en dag och handlade om inter-disciplinärt utbyte; att lära sig från andra kurser och dela nya tekniker. Temat för workshopen var "Att skapa hållbara affärsinitiativ".

 • Un-Fashion Show med UMA1

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Body Shelter/Un-Fashion Show är resultatet av en veckas workshop av studenterna i årskurs ett. De har byggt strukturella skal i skala 1:1 för att undersöka tillfälliga och statiska interaktioner mellan kropp och rum. Detta kroppsskal representerar kroppens intima utrymme för enkla rörelser och grundläggande relationer till andra kroppar och rum.

 • Jägare och samlare

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Workshopen Jägare och samlare var en introduktion till temat och forskningsområdet för Studio 1 i årskurs 2 och 3. Studenterna undersökte Umeås naturliga och byggda miljöer genom att samla mat. Målet med workshopen var att samla ihop tillräckligt med mat för en gemensam lunch för hela studion i slutet på veckan. 

 • Öppen föreläsning: Att återvända till sitt ursprung

  Lesley Lokko är arkitekt, akademinker och författaren till tio bästsäljande romaner. Hon är även prefekt för Graduate School of Architecture på University of Johannesburg i Sydafrika. Sedan 25 år tillbaka är hon en viktig röst i diskursen runt identitet, ras, afrikansk urbanism och den spekulativa naturen i afrikansk arkitektur och praktik.

  Hon besökte Arkitekthögskolan för att ge föreläsningen Maropeng Acts I & II.

 • Vertical Workshop: Urban Networks

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Varje akademiskt år på UMA börjar med en vertikal workshop för skolans alla studenter och all personal. I år var temat Urban Networks och tanken var att undersöka stadsrummet inifrån. Studenterna slängde kokt spagetti på en karta av Umeå och fick det stråk spagettin visade, att undersöka. Uppgiften var att utforska vilka sociala/kulturella/ekonomiska/ekologiska nätverk, grupper och initiativ som fanns på stråket. Genom att röra sig genom staden på det här okonventionella sättet utmanades studenternas förutfattade meningar och de fick en djupare förståelse för platsen.

 • UMA i media: Välkommen till Arkitekthögskolan

  umbraco.MacroEngines.DynamicXml

  Den 3 juli 2017 publicerade Umeå universitets medarbetartidning Aktum en artikel om hur det är att arbeta och studerna på Arkitekthögskolan. Atmosfären som beskrivs är lugn och respektful med hårt arbetande studenter och lärare under den sista tiden innan sommaruppehållet.