Arkitektprovet

Intresserad av att studera arkitektur? På arkitektprogrammet tas upp till 1/3 av de sökande in genom Arkitektprovet.

Arkprov
Arkitektprovet är ett antagningsprov till arkitektutbildningarna i Sverige. Det är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningen. Observera att du även måste uppfylla grundläggande och särskild behörighet för att delta i urvalet.

På Arkitekthögskolan vid Umeå universitet tillsätts upp till 33 % av platserna på arkitektprogrammet varje år utifrån resultat på arkitektprovet. 

Arkitekthogskolan 4464 170504 MGG

Arkitektprovet har två delar. Varje genomförandeår läggs en hemuppgift ut på arkitektprovets hemsida. Den sökande lämnar eller skickar denna till det lärosäte som ligger närmast. Hemuppgiften måste ha kommit fram till lärosätet senast sista inlämningsdatum/klockslag. Efter en jurybedömning kallas sedan de sökande som gått vidrare till provdagarna. På provdagarna utför sökande nya uppgifter under två dagar på plats vid det lärosäte där hemuppgiften skickades/lämnades in. Uppgifterna bedöms sedan av en gemensam jury från lärosätena varpå sökande får ett inlagt resultat i antagningssystemet. 

Utdrag från tidsplanen 2019:
1 mars - Hemuppgiften publiceras på arkitektprovet.se 
15 april - Hemuppgiften ska vara inlämnad / anlänt med post till lärosätet
11-12 juni - Provdagarna på lärosätena (09.00 - 17.00 båda dagarna)

Arkitektprovet arrangeras i samarbete mellan de lärosäten i Sverige som bedriver arkitektutbildningar: Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, Arkitekturskolan vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers i Göteborg samt Arkitekturskolan vid Lunds tekniska högskola. Resultatet från utfört arkitektprov kan användas för att söka till utbildningarna vid alla olika lärosäten under innevarande år. 

För mer detaljerad information, läs vidare på arkitektprovet.se