Masterstudier

Arkitektstudenter från andra högskolor, nationella och internationella, erbjuds att läsa de två avslutande åren på arkitektutbildningen i form av ett masterprogram.

Från och med höstterminen 2017 ges det nya masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad. De två tidigare masterprogrammen i Direkt arkitektonisk intervention respektive Hållbar arkitektonisk produktion ersätts därmed av det nya programmet. 

 

Mer information