Arkitektur, utforskning och reflektion

7,5 högskolepoäng, Grundnivå fortsättningskurs, Sommartermin 2019

Denna sommarkurs erbjuder möjlighet för arkitekturstudenter att fördjupa sig i ett processorienterat projektarbete och att utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning. Inom kursen undersöker vi vilken roll arkitekturen kan ha i förhållande till sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Kritisk reflektion och utvärdering av den egna arbetsprocessen och resultaten är viktiga aspekter av kursen. Kursen hålls på engelska.

Internationella workshops

Inom kursen kan du välja att delta i en internationell workshop tillsammans med andra studenter eller att arbeta på ett enskilt individuellt projekt. De workshoppar som erbjuds i samband med kursen hålls på olika platser och varar i 8 - 13 dagar. Du kommer att göra eget arbete före eller efter denna period. Kursen bedöms genom inlämning av visuellt material, dokumentation av arbetsprocessen och en individuell skriftlig rapport.

Individuellt projekt

För individuella projekt formulerar studenten själv frågeställningar, processer och teoretiska aspekter för sitt projekt utifrån de förutsättningar som presenteras i början av kursen. Individuella projekt kan genomföras på distans. Projektet ska relatera till kursens övergripande tema, hur kan arkitekturrollen vara i relation till sociala och miljömässiga aspekter i samhället?

Kursen och handledningen fokuserar främst på arbetsprocess och undersökningar. Som student kommer du att träffa läraren och andra studenter på kursen för handledning och seminarier genom Zoom, ett datorprogram för videokonferenser. Luciano Landaeta kommer att vara ansvarig lärare för studenter som arbetar med individuella projekt.

Allmän information

Kursen har inga obligatoriska möten på campus. Kursen bedöms genom inlämning av visuellt material, dokumentation av arbetsprocessen och en individuell skriftlig rapport.

Kursen startar den 17 juni 2019 och slutar den 23 augusti 2019.