Arkitektur, utforskning och reflektion

7,5 högskolepoäng, Grundnivå fortsättningskurs, Sommartermin 2020 

Denna sommarkurs erbjuder möjlighet för arkitekturstudenter att fördjupa sig i ett processorienterat projektarbete och att utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning. Inom kursen undersöker vi vilken roll arkitekturen kan ha i förhållande till sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Kritisk reflektion och utvärdering av den egna arbetsprocessen och resultaten är viktiga aspekter av kursen. Kursen hålls på engelska.

Internationella workshops

Inom kursen kommer du att delta i en internationell workshop tillsammans med andra studenter. De workshoppar som erbjuds i samband med kursen hålls på olika platser. Fem workshoppar presenteras och du ombeds att välja ditt första- andra- och tredjehandsval. De workshoppar med flest ansökningar kommer sedan att genomföras. För att tillhandahålla ett kostnadsfritt alternativ så kommer workshoppen Strandletare på Trysunda att genomföras. Övriga workshoppar kan kräva att studenterna själva ordnar och betalar för boende, resa, mat och andra kostnader.  

Du kommer att göra eget arbete före och/eller efter själva workshopen. Kursen bedöms genom inlämning av visuellt material, dokumentation av arbetsprocessen och en individuell skriftlig rapport.

Allmän information

Kursen har inga obligatoriska möten på campus. Kursen bedöms genom inlämning av visuellt material, dokumentation av arbetsprocessen och en individuell skriftlig rapport.

Kursen startar den 15 juni 2020 och slutar den 23 augusti 2020.