Sommarkurs: Arkitektur, utforskning och reflektion

7,5 högskolepoäng, Grundnivå fortsättningskurs, Sommartermin 2021 

Denna sommarkurs erbjuder möjlighet för arkitekturstudenter att fördjupa sig i ett processorienterat projektarbete och att utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning. Kursen består av olika valbara tematiska workshops, vilka kan ändras från år till år. Observera att sökande inte kan garanteras plats i den workshop de helst vill delta i. Inom kursen undersöker vi vilken roll arkitekturen kan ha i förhållande till sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Kritisk reflektion och utvärdering av den egna arbetsprocessen och resultaten är viktiga aspekter av kursen. Kursen hålls på engelska.

Workshops i kursen

På grund av rådande restriktioner och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19 genomförs kursen och dess workshops via onlinebaserade distansplattformar- och verktyg under 2021. De tre workshops som finns 2021 är: (1) Duved - The rural village as an innovative catalyst for future societies (2) Cultural Heritage and Nature in Rome, och (3) Sol y Sombra 2021 / Human Movement: from Shadow Policies to Shadow Ecologies 

Allmän information

Kursen ges helt på distans. Kursen startar den 14 juni 2020 och slutar den 22 augusti 2021.

Kursen är öppen för sen anmälan

Sista ansökningsdag var den 15 mars men kursen är än så länge öppen för sen anmälan.

Alla ansökningar som kommer in efter den 15 mars behandlas och antas i den ordning som de inkommer så vänta inte för länga med att skicka in sin ansökan!