Kontakta oss

All personal på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet finns tillgänglig via mejl och telefon.

Du hittar kontaktuppgifter till alla anställda på denna sida.

Studieadministrationen

Studieadministrationen kan du kontakta i frågor som rör dina studier; registrering, studieavbrott, pedagogiskt stöd, studievägledning med mera.

Under normala förhållanden har studieadministrationen besökstider med drop-in tider på plats på Arkitekthögskolan. Men under rådande omständigheter sker möten digitalt.

Du kan boka en tid med personal från studieadministrationen genom att välja en av de angivna tiderna i doodle. Du kommer då att få en zoom-länk skickad till din mejladress avsedd för den tid du valt. 

För att vi ska kunna skicka zoom-länken till dig är det viktigt att du skriver in din mejladress i spalten "namn" när du bokar tiden. 

Anna Ericsson: https://doodle.com/poll/v7ksg2dw43wy4acw 

tisdagar 13.00 - 15.00 och torsdagar 10.00 - 12.00

Frågor som rör Arkitektprogrammet, studieavbrott och studieuppehåll, andra studierelaterade frågor.

Sofia Mikaelsson:  https://doodle.com/poll/q9c8syn2x5inxpaz

måndagar 12.30 - 14.30.

Utbytesstudier, beslut om pedagogiskt stöd, frågor om tillgodoräknande.