Sommarkurs: Arkitektur, utforskning och reflektion

7,5 högskolepoäng, Grundnivå fortsättningskurs, Sommartermin 2022 

Denna sommarkurs erbjuder möjlighet för arkitekturstudenter att fördjupa sig i ett processorienterat projektarbete och att utforska en platsspecifik arkitektonisk frågeställning. Kursen består av olika valbara tematiska workshops, vilka kan ändras från år till år. Observera att sökande inte kan garanteras plats i den workshop de helst vill delta i. Inom kursen undersöker vi vilken roll arkitekturen kan ha i förhållande till sociala och miljömässiga aspekter i samhället. Kritisk reflektion och utvärdering av den egna arbetsprocessen och resultaten är viktiga aspekter av kursen. Kursen hålls på engelska.

Workshops i kursen

Workshops för terminen 2022 presenteras i samband med att kursen öppnar för ansökan.

Allmän information

Kursen startar den 13 juni 2022 och slutar den 23 augusti 2022.